Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Zaštita od požara, protivpožarna oprema

Pravilno informisanje, obučenost i redovno sprovođenje zakonskih mera i rokova Zakona zaštite od požara (“Službeni glasnik RS” br. 111/09 i 20/15) u vašem preduzeću –radnji predstavlja bitan segment zaštite ljudskih života i materijalnih dobara iz oblasti zaštite od požara.

Pravna lica i preduzetnici dužni su da se pridržavaju Zakona zaštite od požara koji nalaže donošenje:
-Pravila zaštite od požara-član 28, Plan evakuacije (sa grafičkim prikazom) i Uputstvom za postupanje u slučaju požara –važi za III kategorije.
-Program osnovne obuke zaštite od požara-član 53, na koji se dobija saglasnost MUP-a.

Po dobijanju saglasnosti MUP-a sprovodi se osnovna obuka  svakog novozaposlenog radnika u roku od 30 dana od stupanja na rad i provera znanja svih zaposlenih, najmanje jednom u 3 godine.
-Da poseduje uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara-član 42 i 43.
-Plan zaštite od požara-član 27, samo ako su razvrstani u I i II kategoriju ugroženosti od požara koju određuje MUP posebnim rešenjem.
-Prema članu 24 i 25 Zakona zaštite od požara potrebno je da u vašem preduzeću imenujete stručno osposobljeno lice-referent zaštite od požara.

 


 

Kontakt informacije

  • PREDUZEĆE “INŽENJERING  BOŽA” d.o.o.
    Beograd, Vojvode Stepe 293
    Zaštita od požara (ZOP)
    email adresa: lavosmarinko@sezampro.rs

    Dostupni smo za vas svakog dana od 07,00 do 20,00 časova na sledeće telefone: 063-231-937 i 064 4381535
                                                                                                                            Facebook