Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Usluge › Usluge

Protivpožarne usluge

Ako nam ukažete poverenje da budemo  vaš referent zaštite od požara (stručno lice) obezbedićemo vam sledeće:

- nabavku nove vatrogasne opreme shodno vašim potrebama;
- redovna kontrola prema zakonskim propisima vatrogasne opreme, a po potrebi i ranije kada sredstva za gašenje budu upotrebljena;
- obuka i provera znanja zaposlenih radnika u skladu sa Zakonom zaštite od požara;
- praćenje zakonskih propisa i usklađivanje svih izmena sa postojećim normativnim aktima;
Zaštita od požara- vršenje periodičnih preventivnih pregleda objekata sa aspekta zaštite od požara;
- saradnje u pogledu stručne pomoći u izvršenju mera zaštite od požara;
- prisutnost pri svakom inspekcijskom pregledu.

Takođe nudimo i sledeće usluge:
- provera i ispravnost mobilne opreme za gašenje početnih požara svih vrsta (ručni i prevozni vatrogasni aparati);
- merenje pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj mreži sa kontrolom opreme;

- Tehničko obezbeđenje poslovnih i stambenih objekata


                                                                                                                            Facebook