Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › 03 › Proizvodi

Protivpožarna i vatrogasna oprema, alarmi

- Vršimo prodaju vatrogasnih aparata svih vrsta i tipova
- najprodavaniji vatrogasni aparati:
Tipa “S”- suvi prah,  pod stalnim pritiskom - “S”-1,2,3,6,9,12,50 i 100 A
Tipa “CO2” –ugljendioksid “CO2”-3,5,10,30 i 60 kg.

- Prodaja hidrantske opreme:
- hidrantska creva,
- hidrantske mlaznice i spojnice,
- ključevi za hidrante,
- hidrantski ormari,
- nadzemni i podzemni hidranti,
- table upozorenja,
- ormarići prve pomoći:
- apoteka tip 1, za firme koje imaju manje od 10 zaposlenih radnika
- apoteka tipa 2, za firme koje imaju više od 10 zaposlenih radnika ( jedna apoteka na svakih 50 radnika).
- Prodaja i ugradnja alarma, video nadzor, senzorska rasveta, video-audio interfon i dr.


                                                                                                                            Facebook